Bölcsőtől bölcsőig —
a termelési folyamatok újragondolása.

Az alapgondolat

A Cradle to Cradle Certified® dizájn újrahasznosításra alkalmas termékek meghatározását és kifejlesztését jelenti.

A hagyományos újrahasznosításhoz képest az alapvető különbség abban rejlik, hogy a nyersanyagok minőségi szintje több életcikluson keresztül megmarad és kizárólag biztonságosnak minősített vegyi anyagok kerülnek felhasználásra.

A termékek kifejlesztése olyan modell keretében megy végbe, ahol a nyersanyagok minősége több életcikluson keresztül is megmarad, figyelembe véve a termelési folyamatokat, a termékhasználatot és az újrahasznosítást.
Ez azt jelenti, hogy nincs hulladék és minden összetevő egyben tápanyag is. A megfelelő anyagok meghatározott anyagáramlatokban (metabolizmusokban), a megfelelő időben és helyen kerülnek felhasználásra


Példakép a természet

Egy Cradle to Cradle Certified® termék fejlődésében folyamatosan visszatükröződik a természet mintaként: a tavaszi fák virágai csak látszatra tűnnek pazarlásnak. Csupán néhány virágból fejlődik ismételten fa. A többi virág, ami nem szolgálja a szaporodást, lehullik a földre és más élő szervezetek táplálékául szolgál.

A három Cradle to Cradle Certified® elv:

1. Körforgás: hulladék = tápanyag
2. Energia: megújuló energiák használata
3. Sokszínűség

A Cradle to Cradle Certified® termékek egy új minőségi dimenziót jelentenek, melyek magas gazdasági értéket képviselnek, valamint csekély, vagy ideális esetben semmilyen negatív környezeti hatással járnak. Ezek a termékek nagyon fogyasztóbarátok és megtestesítik a paradigmaváltást a fogyasztói magatartásban és az ipari termelésben. A Cradle to Cradle Certified® dizájn nem csak egy termék formáját, funkcióját és alkotóelemeit határozza meg, hanem az a célja, hogy a minőség és a biztonság újabb dimenziót hozza létre végtelen körforgásokon keresztül.

A két rendszer: biológiai és technológiai körforgások

Biologischer_Kreislauf

Fogyasztási javak a biológiai körforgásban

A fogyasztási javakat (pl. természetes rostokból készült anyagok, kozmetikumok, mosószerek, stb.) úgy tervezzük meg, hogy azokat a biológiai körforgásban újra és újra fel lehessen használni. Ehhez le kell őket bontani biológiai tápanyagokká, melyek aztán a biológiai folyamatokat (pl. növények fejlődése) táplálják. A megújuló nyersanyagok és alapanyagok így ismét újabb termékek alapjaként szolgálnak.

Használati eszközök a technológiai körforgásban

A használati eszközöket (televíziókészülékek, autók, szintetikus fonalak, stb.), miután feladatukat már ellátták, azaz kikerültek a használatból, úgynevezett technológiai tápanyagokká bontják szét, hogy új termékek előállításához lehessen felhasználni őket. A felhasználó/fogyasztó csak a számára szükséges szolgáltatást veszi igénybe (pl. televízió műsor vétele). A használati eszközökben megtestesülő anyagok a gyártó tulajdonában maradnak, aki azokat a használat után visszakapja, majd újra beépíti a technológiai körforgásba.

Technologischer_Kreislauf

Téma kifejtése

A Cradle to Cradle Certified® elv szerint paradigmaváltásra van szükség a jelenleg inkább érvényesülő „Cradle to Grave” (bölcsőtől a sírig) megközelítéshez képest. A lineáris gondolkodásról át kell térni a körfolyamatokban történő gondolkodásra. Ezzel kapcsolatban világszerte élénk viták folynak különböző fórumokon. Az alábbiakban néhány kiegészítő gondolatot vázolunk fel a Cradle to Cradle®®témájához.

Cradle to Cradle Certified® Fenntarthatóság
Perspektíva Bölcsőtől-bölcsőig Többnyire bölcsőtől a sírig
Irány Minőségi környezeti célok pozitív meghatározása Környezeti problémák csökkentése, minimali-zálása, megakadályozása, elkerülése
Módszer Körforgásosság, Cradle to Cradle: visszaés előretekintő és előrenézve Inkább lineáris, túlnyomórészt Cradle to Grave: előretekintő
lndikátorok A minőségi indikátorok megelőzik a mennyiségieket Mennyiségi indikátorok
Környezeti hatások Pozitív hatásokat maximalizálja az ember és a környezet számára, valamint megőrzi a nyersanyagok minőségét A dolgokat mérhetővé teszi, Cél a negatív hatások csökkentése
Hangsúlyok Haszon tabelle_sustainability-1 tabelle_sustainability-1
Ember tabelle_cradletocradle-2 tabelle_sustainability-2
Föld tabelle_cradletocradle-3 tabelle_sustainability-3
Élvezet tabelle_cradletocradle-4
Cradle to Cradle Certified® Életciklus-elemzés (LCA)
Mi a lényeg? lnnovációs keret, Üzleti koncepció (körforgásos gazdaság), nyersanyagok minőségének megőrzése Környezeti hatások mérésének módszere a termékek teljes életciklusában
Filozófia Lehet olyan termékeket létrehozni, melyek pozitív hatással vannak az emberre, a környezetre és a gazdaságra. A termékek negatív hatásokat hoznak létre és mindig van hulladék.
Szemlélet Ökohatásosság. pozitív hatást kifejtő termékek kifejmegalkotása. A folyamat is része magának a célnak. Először minőség, azután mennyiség. Ökohatékonyság: hozz létre többet kevesebből! A gazdasági érték és a környezeti teher közötti arány javítása. A cél az eredmény mérése, nem a folyamaté.
Dizájn támogatás Három vezérlőelv alkalmazása a világos irány kijelöléséhez: hulladék = tápanyag, megújuló energia, a sokféleség tisztelete. Fontos témák és prioritások kiválasztása a jobbítás szándékával. Az ökodizájn alapjainak megteremtése.
Környezeti hatások Pozitív hatások maximalizálása az ember és a környezet számára, nyersanyagok minőségének megőrzése A dolgokat mérhetővé teszi. Cél a negatív hatások csökkentése
Ökológiai lábnyom A cél egy nagyobb, pozitívabb és támogatóbb lábnyom kialakítása A lábnyom mérése. A cél az ökológiai lábnyom csökkentés
Effizienz-Effektivitaet
Az “ökohatékonyság“ és az “ökohatásosság” fogalmát gyakran összemossák, és azonos értelemben használják. Pedig jelentős különbség van a kettő között. Az ökohatékonyság alapvetően a mennyiséget határozza meg és olyan problémákat definiál, melyeket csökkenteni kell (pl. üvegházhatású gázok kibocsátása). Az ökohatásosság ezzel szemben magába foglalja a minőségi paramétereket is (pl. a szén-dioxid, mint tápanyag alkalmazása).
Recycling
UpcyclingAz alapanyagok minőségének megőrzése, ill. több életcikluson keresztül történő integrálásuk a termelési dizájnba komoly kihívást jelent.

A hagyományos újrahasznosítás többnyire ún. lehasznosítást (downcycling) jelent, aminek a végén elkerülhetetlen a felesleg keletkezése és a leromlott minőség. A Cradle to Cradle® ezzel szemben olyan stratégiákat állít fel, melyekben az anyagok zárt körforgásban maradnak anélkül, hogy minőségük csökkenne.

ellenmacarthurfoundation.org
ellenmacarthurfoundation.org

A ’körforgásos gazdaság’ megközelítés az újrahasznosítás gazdaságosságát vizsgálja az értéknövekedési láncban azzal a céllal, hogy a visszanyert nyersanyagot újrahasznosítási jövedelemként számolja el a teljes anyagáramlási folyamat során.
Az értéknövekedési láncban a Cradle to Cradle Certified® egy minőségileg fenntartható és gazdaságosan működő körforgásos jövedelemáramlást határoz meg. A körforgásra alkalmas Cradle to Cradle Certified® termékek anyagi újrahasznosítása ideális esetben lehetővé teszi az anyagbeszerzési árhoz közel jövedelem realizálását. Amennyiben addicionális feldolgozási vagy tisztítási költségek merülnek fel, úgy az anyagi kiadások még mindig alacsonyabbak, mint a piaci ár.

A negyedik dimenzió: a lineáristól a ciklikus anyagkörforgásig

A termékdizájn hagyományosan a működési (műszaki és esztétikai teljesítőképesség) és az előállítási költségek optimalizálásán alapszik. Egy terméket három dimenzió szerint vesznek figyelembe: magasság, hosszúság és szélesség, illetve teljesítmény, esztétika és ár. Egy termék azonban mindig anyagáramlásokban mozog, aminek előre meghatározott útvonala van, s amely mindig a „kivétellel” kezdődik, majd az előállítás után az „eldobással”, azaz a hulladékképződéssel fejeződik be mindaddig, amíg az erőforrások megőrzése – mint a termékminőség egy további sajátossága – nem lesz elfogadott.
A Cradle to Cradle Certified® dizájn rendszerint magába foglalja az előállítási és elosztási láncokat, mondhatni az „időt”, mint a termékminőség negyedik dimenzióját. Az anyagokat különböző fokozatokon keresztül ebbe a láncba vezetik át és módosítják.
Így az eddig lineáris anyagáramlást felváltja egy ciklikus anyagáramlás. Ilyen módon a biológiai és technológiai körforgásban is megmarad az anyagok értéke.

A megkülönböztetés: a mennyiség azonos a minőséggel

A Cradle to Cradle Certified® dizájn az ipari rendszerekbe ülteti át a „minőség azonos a mennyiséggel” elvet. Az anyagok az anyagáramlásokkal együtt kerülnek megtervezésre úgy, hogy a biológiai és a technológiai erőforrások megújulására és megtartására jótékonyak és hasznosak legyenek. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy túllépjünk azon a jelenleg uralkodó elváráson, miszerint a káros környezeti hatásokat megszüntetni, csökkenteni vagy lassítani kell.

A vállalatnak az a döntése, hogy termékeit kimagasló minőségű anyagokból és hatékony gyártási módszerekkel fejleszti, értékes gazdasági lehetőségeket nyit meg.