Florian Bernatzky

Socialni mediji, upravljanje programskih izdelkov, svetovanje (RE & FM)

contact (de, en)