Ponovni razmislek o proizvodnih procesih.

O ideji

Od zibelke do zibelke (Cradle to Cradle Certified®) opredeljuje in razvija ponovno uporabo produktov.

V primerjavi s tradicionalnim recikliranjem, ta ohranja enako raven kakovosti surovin skozi življenjske cikle več izdelkov, uporabljajo pa se samo varne kemikalije.

Produkti so razviti v skladu z načelom, da se ohrani kakovost surovin skozi več življenjskih ciklov, tudi če upoštevamo uporabo, proizvodne procese in ponovno uporabo.

To pomeni: Nič odpadkov, saj se vse sestavine obravnava kot hranila. Pravi materiali so vključeni v določene cikle (metabolizem) ob pravem času in na pravem kraju.


Narava kot model

Narava kot model odraža trenutni razvoj izdelkov po principu od zibelke do zibelke: Spomladi so cvetoča drevesa navidezno odveč, ampak s časom iz plodov teh cvetov zrastejo nova drevesa. Cvetovi, iz katerih ne zrastejo plodovi, padejo na tla in postanejo hranila.

3 Cradle to Cradle Certified® načela:

1. kroženje: odpadki = hrana
2. energija: raba obnovljivih virov
3. raznolikost

Cradle to Cradle Certified® produkti dosegajo novo kakovostno razsežnost in se odlikujejo z visoko gospodarsko vrednostjo, kot tudi z majhnim vplivom na okolje. So prijazni za potrošnike in so pooblastilo za spremembo paradigme v smeri vedenja potrošnikov in v industrijskih proizvodnjah.

Cradle to Cradle Certified® oblikovanje ne opredeljuje samo oblike, funkcionalnosti in sestavin izdelka. Cilj je prizadevanje za nove razsežnosti kakovosti in varnosti v neskončnih ciklih.

2 sistema: Biološki in tehnični cikli

Biologischer_Kreislauf

BIOLOŠKI CIKEL

Potrošne dobrine (naravna vlakna, kozmetika, čistila, itd.), so zasnovane tako, da jih je mogoče v biološkem ciklu uporabiti znova in znova. Te razpadejo na organska hranila in spodbujajo biološka hranila in sisteme, kot so na primer rast rastlin. Obnovljive surovine so tako podlaga za nove proizvode.

TEHNIČNI CIKEL

Servisni izdelki (televizorji, avtomobili, sintetična vlakna, itd.), tako imenovana tehnična hranila, so ločeni v procesu razvoja, da se omogoči proizvodnjo novega izdelka po izpolnitvi svoje prvotne funkcije. Uporabniki/potrošniki kupijo le ustrezne izdelke, na primer televizijo. Materiali ostanejo v lasti proizvajalca, se jih zbira in ponovno vrne v tehnični cikel.

Technologischer_Kreislauf

Pomembna dejstva

Cradle to Cradle Certified® zahteva “spremembo modela” v povezavi s sedanjim prevladujočim pristopom “Od zibelke do groba”. Gre stran od linearnega razmišljanja v smeri razmišljanja v ciklih. Na to temo potekajo po različnih kongresih razprave po vsem svetu. Tukaj imamo nekaj dejstev glede modela Cradle to Cradle Certified®.

Cradle to Cradle Certified® Trajnostni razvoj
Stališče Od zibelke do zibelke Večinoma od zibelke do groba
Cilji Doseči kvaliteto okolja Zmanjšati, izogniti se problemom
Metode Kroženje, od zibelke do zibelke, vrednotenje in predvidevanje zanke Večinoma linearnost, od zibelke do groba, napovedovanje
Indikatorji Kvalitativni pred kvantitativnimi Kvantitativni
Vpliv na okolje Povečanje pozitivnega vpliva na ljudi, okolje, ohranjanje kakovosti surovin V številkah. Cilj je zniževanje negativnih vplivov
Poudarek Profit tabelle_sustainability-1 tabelle_sustainability-1
Ljudje tabelle_cradletocradle-2 tabelle_sustainability-2
Planet tabelle_cradletocradle-3 tabelle_sustainability-3
Zadovoljstvo tabelle_cradletocradle-4
Cradle to Cradle Certified® LCA – Life Cycle Assessment
Kaj je to? Inovacijski okvir, poslovni koncept (krožno gospodarstvo), vključena ohranitev kvalitete surovin Metode za merjenje vpliva na okolje produktov skozi celotno življenjsko dobo
Filozofija Možno je oblikovanje produktov s pozitivnim vplivom na ljudi, okolje in ekonomski dobiček (trije P-ji) »Vsi« izdelki onesnažujejo, vsi potrebujejo izbiro surovin in za tem je vedno nekaj odpadkov
Pristop Eko – učinkovitost: razvijanje produkta s pozitivno kakovostjo. Postopek je del končnega cilja Eko – zmogljivost: Narediti več z manj. Izboljšati razmerje med ekonomsko vrednostjo in vplivom na okolje. Usmeritev v merjenje rezultata
Podpora za projektiranje Tri vodilna načela: odpadek = hrana, obnovljiva energija, spoštovanje raznolikosti Uporaba priljubljenih točk za določitev prednostnih nalog za izboljšave
Vpliv na okolje Povečanje pozitivnega vpliva na ljudi, okolje. Dostopnost visoko kvalitetnih surovin tudi v prihodnosti LCA se uporablja kot merilni instrument. Elementi z največjim negativnim vplivom v določenem življenjskem ciklu so identificirani, da se lahko naredi izboljšave
Ekološki odtis Razviti pozitiven, koristen odtis Meritve odtisa; za ukrepanje zadolženi proizvajalci
Effizienz-Effektivitaet
Izraza »eko – učinkovitost« in »eko – zmogljivost« sta pogosto uporabljena kot eno in isto. Obstaja pa več razlik med njima: Kvantitativna »eko – zmogljivost« definira probleme, ki jih je potrebno zmanjšati (npr. emisije toplogrednih plinov), kvalitativna »eko – učinkovitost« pa definira tudi rešitev (npr. uporaba ogljikovega dioksida kot hranila).
Recycling
Upcycling Vzdrževanje kakovosti materialov in vključevanje v zasnovo novih izdelkov skozi več življenjskih ciklov je velik izziv.

Običajno recikliranje je večinoma linearno. Odpadki so neizogibni, prav tako kot nižja kakovost. Cradle to Cradle Certified® išče strategije, kako lahko materiali ostanejo v zaprtih zankah, brez izgube kakovosti materialov.

ellenmacarthurfoundation.org
ellenmacarthurfoundation.org

Pristop krožnega gospodarstva analizira ekonomiko recikliranja v verigi dodane vrednosti, kar povzroča ustvarjanje prihodka iz recikliranih materialov.
Cradle to Cradle Certified® opredeljuje ohranjanje kakovosti, kot tudi ekonomičnost poslovanja v verigi dodane vrednosti.
Ponovna uporaba materialov iz Cradle to Cradle® produktov omogoča, da je cena materialov čim bližja nabavni ceni materialov. Tudi če se zaradi predelave ali čiščenja pojavijo dodatni stroški, so ti še vedno nižji od tržne cene materiala.

Razlikovanje: Kakovost je enaka količini

Cradle to Cradle Certified® model prenaša načelo »kakovost je enaka količini« do industrijskih sistemov. Tok materialov je projektiran tako, da je koristen in uporaben za obnovo in ohranjanje bioloških in tehničnih virov. Ta pristop izhaja iz težnje po upočasnjevanju in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Odločitev za izjemen pomen kakovosti materialov in učinkovitosti izvedbe v proizvodnih procesih nudi dragocene gospodarske priložnosti.